escultura escenogràfica i artística

Troncs i bolets Museu Ars Natura Cuenca

Veure tots les categories

Rèpliques de tronc de pi i bolets a tamany natural per el Museu ARS NATURA de Cuenca. Realitzat al taller d’escenografia DTRES. 
Maig 2009.
Copyright © Marga de la Llana 2011
Marga de la Llana - C/ Espronceda 164 - POBLE NOU – Barcelona- Tel. +34 669 878 918