escultura escenogràfica i artística

Museu del joguet Verdú

Veure tots les categories

Ambientació de la botiga del Museu del Joguet de Verdú. Realitzat al taller d’escenografia de Josep Castells de Cardedeu. 
Desembre 2010
Copyright © Marga de la Llana 2011
Marga de la Llana - C/ Espronceda 164 - POBLE NOU – Barcelona- Tel. +34 669 878 918