escultura escenogràfica i artística

Museu Ars Natura Cuenca

Veure tots les categories

Peixos de riu realitzats en cuir, per el Museu ARS NATURA de Cuenca. Fets per encàrreg del taller Quagga.
Abril 2009
Copyright © Marga de la Llana 2011
Marga de la Llana - C/ Espronceda 164 - POBLE NOU – Barcelona- Tel. +34 669 878 918