escultura escenogràfica i artística

Ciutadella 1558

Veure tots les categories

Maqueta de 8x12m de Ciutadella l’any 1558, durant la invasió dels turcs. Exposició 1558 al Roser de Ciutadella, Menorca. 
Agost 2008
Copyright © Marga de la Llana 2011
Marga de la Llana - C/ Espronceda 164 - POBLE NOU – Barcelona- Tel. +34 669 878 918