escultura escenogrŕfica i artística

Resina i vellut

Veure tots les categories

Les beines protegeixen dins el més valuós que tenen les plantes: la seva llavor, que io represento amb vellut.
Copyright © Marga de la Llana 2011
Marga de la Llana - C/ Espronceda 164 - POBLE NOU – Barcelona- Tel. +34 669 878 918