escultura escenogràfica i artística

Stella Cadente

Veure tots les categories

Suplement adaptat a una tortuga real, per convertirla en una joia. Per a la película STELLA CADENTE, dirigida per Lluis Miñarro.
Copyright © Marga de la Llana 2011
Marga de la Llana - C/ Espronceda 164 - POBLE NOU – Barcelona- Tel. +34 669 878 918